Nieuwe Vlaamse Regering: 97 miljoen euro extra voor de gemeenten in de regio Kempen

woensdag, 2 oktober, 2019

Gisteren bereikten de meerderheidspartijen een Vlaams regeerakkoord. CD&V bestuurt graag dicht bij de mensen en geeft de lokale besturen meer middelen om lokaal beleid te voeren. Vlaams minister Koen Van den Heuvel: "Het is geen toeval dat we zo sterk staan in de lokale besturen. Het gemeentelijke niveau is bij uitstek geschikt om te voelen wat er leeft en te investeren in onze mensen en hun leefomgeving. Daarom hebben we in de onderhandelingen voor de volgende Vlaamse Regering volop ingezet op een sterke ondersteuning van onze provincies, steden en gemeenten."

De provincie blijft behouden als een betrouwbare schakel tussen de steden, gemeenten en de Vlaamse Overheid. Gemeenten met een sterke eigenheid en bestuurskracht mogen hun werk autonoom verderzetten. Gemeenten die samen een meerwaarde zien in een fusie, worden daarin aangemoedigd met volle ondersteuning en extra middelen.

De pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren baart heel wat steden en gemeenten zorgen. De zogenaamde 'responsabiliseringsbijdrage' weegt zwaar op de lokale budgetten. De Vlaamse Regering beslist daarom om deze kost ten laste te nemen voor een totaalbedrag van 90 miljoen euro in 2020 tot 280 miljoen euro in 2024. Voor de Kempense gemeenten komt dit over de legislatuur neer op 51.9 miljoen euro.

Tenslotte kiest CD&V resoluut voor steun aan de steden en gemeenten in het buitengebied. "Met deze steun willen we tegelijk het beschermen van open ruimte voor landbouw en natuur financieel belonen. Daarom wordt op basis van het aandeel open ruimte in de gemeenten een bedrag van 40 miljoen euro in 2020 tot 125 miljoen in 2025 uitgetrokken. Voor de Kempense gemeenten komt dit over de legislatuur neer op 45 miljoen euro", aldus Koen Van den Heuvel.

overzicht
http://www.tvmol.be/doc/doc19/191002_Koen_Van_den_Heuvel_uitgave_Kempen....

Bron: 
Kabinet minister Koen Van den Heuvel