Open Vld+ Mol wil openstelling bossen Postel voor zachte recreatie

woensdag, 20 mei, 2020

Sinds een tweetal weken plaatst een aannemer in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) niet minder dan 180 slagbomen op diverse toegangswegen van de Postelse bossen met het opschrift: “verboden toegang”. Open Vld+ vraagt bij monde van Hans Schoofs op de gemeenteraad van aanstaande maandag 25 mei dat het gemeentebestuur aandringt bij ANB én de bevoegde minister om deze maatregel te herzien.

Hans Schoofs: “Door deze actie worden niet minder dan 1000 hectaren bos afgesloten voor de recreant (natuurliefhebbers, wandelaars, joggers, mountainbikers,… ). Op die manier wordt de toegang ontzegd aan een groene long die zich uitstrekt over bijna 10% van het Molse grondgebied.”

Deze bossen werden de laatste jaren aangekocht door de Vlaamse Overheid met overheidsgeld. Net nu in Corona-tijden alle wetenschappers pleiten om meer in open lucht te bewegen, stoot deze maatregel extra tegen de borst.

De Open Vld-fractie stelt daarom voor aan de gemeenteraad van Mol om alles in het werk te stellen om bij het Agentschap Natuur en Bos en de bevoegde minister een heropening van de Postelse bossen te bepleiten

Meer info: 
Bron: 
Open vld+